Śląska uchwała antysmogowa

Województwo śląskie zostało w całości objęte jedną uchwałą antysmogową nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 7. kwietnia 2017 r. W myśl tej ustawy, wszystkie kotły będą musiały spełniać standard emisyjny klasy 5 lub wyżej, normy PN-EN 303-5:2012. Dopuszczone zostaną także kominki oraz piece, które spełniają wymogi sprawności wg ekoprojektu. Dla właścicieli starszych urządzeń, uchwała pozostawia furtkę w postaci możliwości doposażenia ich w instalacje odpylające spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt. Można to rozwiązanie zastosować tylko wtedy, kiedy urządzenia mają sprawność minimum 80%.

Czym nie można palić na śląsku od 01.09.2017?

Ustawa od 1 września 2017 roku zabrania palenia w całym województwie śląskim między innymi biomasą z wilgotnością większą niż 20%, węglem z ziarnem 0-3 mm (powyżej 15% w masie) oraz mułem i flotem wraz z mieszankami. Co ciekawe, 1 września 2017 roku jest także dniem, od którego nie wolno palić węglem brunatnym, co może mieć bardzo duże znaczenie dla wielu gospodarstw domowych.

Istotne terminy dla mieszkańców województwa śląskiego

Uchwała jest rozłożona w czasie na poszczególne etapy. Ustawodawcy zadbali o to, by każdy mieszkaniec tego województwa miał czas na przygotowania, w tym na wymianę pieców lub ich modernizację.

  • 01.09.2017 to dzień, po którym nie będzie wolno montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą w nowych budynkach i obiektach, czyli tyczy się głównie osób stawiających budynki, w tym także inwestorów,
  • Data 01.01.2022 jest ostateczną w kwestii pozbycia się przez mieszkańców województwa śląskiego kotłów eksploatowanych już od ponad 10 lat. Czas ten liczy się od daty ich produkcji oraz urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji jakiejkolwiek z klas PN-EN 303-5:2012),
  • Również data 01.01.2024 jest datą ostateczną, lecz tym razem tyczy się wymiany kotłów, które eksploatowane są od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (niespełniających norm emisyjnych jakiejkolwiek klasy PN-EN 303-5:2012),
  • Z kolei data 01.01.2026 jest ostatnim dniem na wymianę kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty ich produkcji (niespełniających norm emisji jakiejkolwiek z klas PN-EN 303-5:2012).